Разположен на 8 км южно от Габрово, АЕК “Етър” показва стопанското развитие на Габровския край през Възраждането – втората половина на ХVІІІ и ХІХ в.

Техническите съоръжения на вода – воденици, тепавици, струг за гаванки, точило, гайтанджийска одая – дават представа за находчивия и практичен ум на балканджията при използване силата на водата.

Шестнадесет архитектурни образци от Габровския край, обособени в “занаятчийска чаршия”, разкриват самобитния талант на възрожденските строители. На горните етажи на къщите могат да се видят жилищни интериори, домашно тъкачество, иконописно ателие и билкопродавница. На долните етажи са експонирани занаятчийските работилници: папукчийска, кожухарска, бакърджийска, куюмджийска, дърворезбарска, грънчарска, шарланджийска, каруцарска, мутафчийска, шекерджийска, ножарска, работилница за народни музикални инструменти и фурна. Занаятчиите произвеждат и сами продават изделията си.

В музея е приятно през всички сезони на годината за почивка и туризъм. Тук се организират и традиционни празници от народния календар – Цветница, Гергьовден, Еньовден.

Работно време:
Музеят работи целогодишно, без почивен ден.
Зимен сезон – от 1 октомври до 30 април – от 9 ч до 16,30 ч
Летен сезон – от 1 май до 30 септември – от 8,30 до 18 ч
За контакти и заявки: 066/801 831, 801 832, 801 835
e-mail: etar@mbox.stemo.bg
http://www.etar.org/


Leave a Comment