Дряново е разположен на 20 км от Габрово и на 20 км от Трявна. От Трявна до Дряново се стига по живописен път през с. Царева ливада или по жп линията Трявна – Велико Търново.

Музейна експозиция “Колю Фичето – живот и творчество”.
С фотоси и макети са представени най-забележителните строежи на възрожденския майстор Колю Фичето, роден в Дряново.

Икономовата къща
Къщата е архитектурен паметник с национално значение, строена около 1859 г. от Колю Фичето. В нея е представена колекция от средновековни възрожденски икони от храмовете в Дряновска община.

Лафчиевата къща
Къщата е национален паметник на архитектурата от периода на Възраждането. В нея е разположена етнографската експозиция “Градски бит от края на ХІХ и началото на ХХ в.”

Работно време:
Зимен сезон: 9.00 – 17.00 ч.
Летен сезон: 8.00 – 17.00 ч.
За контакти: 0676/72097


Leave a Comment