Манастирът е основан по времето на цар Калоян (1197 – 1207 г.). През вековете той е средище на просвета и култура. Играе важна роля в подготовката на Априлското въстание. Тук на 26 април 1876 г. е обградена четата на поп Харитон. След деветдневна битка с турска войска голяма част от четниците загиват, а манастирът е разрушен и опожарен. Частично е възстановен през 1877 г., а напълно – през 1890 г.

В манастира е музейната експозиция “Археология и Възраждане”, която запознава с историческото развитие на Дряновския край, с най-древното палеолитно поселение в Средна Европа, с местната енеолитна и бронзова култура, с крепостните съоръжения, изградени от траки, ромеи и българи.


Leave a Comment