Климатът на Трявна е умереноконтинентален и се формира от непосредственото влияние на Централна Стара планина и вековните широколистни и иглолистни гори. Отличава се с чист планински въздух и отсъствие на промишлени и селищни замърсители. Районът се характеризира със средно по сила и продължителност слънчево греене. Средногодишните температури и влажност са по-ниски от тези в низините и осигуряват отлични условия за оздравителен туризъм. И днес Трявна е едно от най-добрите места за лечение на белодробни заболявания. Свежият въздух с умерена влажност и липсата на мъгли в района, са преимущества на мекия през всички сезони климат.

Със своите 620 м н.в. Горски дом Трявна е особено подходящ и предпочитано място за настаняване при лечение белодробно болни деца в Трявна. Градът и околността е предпочитано място за лечение и възстановяване на силите на белодробно болни деца през всички сезони на годината. Тук се намира единствената в България специализирана белодробна болница „Царица Йоана“ , която предлага дълготрайно лечение на деца с хронични белодробни заболявания и туберкулоза. В болницата работят високо квалифицирани специалисти в областта на белодробните заболявания. Болните на възраст до 18 години се приемат с направление от личния лекар или специалист, като лечението с направление е безплатно.

Адресът на болницата е: Трявна, ул. Бреза, № 49, централа: 0677:620 21, приемен кабинет: 0893/626 123, е-mail: pulmo_tryavna@abv.bg, www.belodrobnadetska.com .

Комплекс Горски дом предлага своите услуги на родители с деца, които се лекуват в болницата, но не са настанени там, както и за деца, които се лекуват без да използват специализираната болница. За тях хотелът предлага 10 % отстъпка от цената за настаняване!