Климатът на Трявна е умереноконтинентален и се формира от непосредственото влияние на Централна Стара планина и вековните широколистни и иглолистни гори. Отличава се с чист планински въздух и отсъствие на промишлени и селищни замърсители. Районът се характеризира със средно по сила и продължителност слънчево греене. Средногодишните температури и влажност са по-ниски от тези в низините и осигуряват отлични условия за оздравителен туризъм. И днес Трявна е едно от най-добрите места за лечение на белодробни заболявания. Свежият въздух с умерена влажност и липсата на мъгли в района, са преимущества на мекия през всички сезони климат.

Със своите 620 м н.в. и разположен сред вековна букова гора Арт комплекс Горски дом и Старата къща Трявна е особено подходящ и предпочитано място за настаняване  за хора, които са загрижени за своето здравословно благополучие и имат подчертана ориентация към здравословен начин на живот, спорт, туризъм, връзка с природата, личностно развитие, опазване на околната среда.